ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 2/2558

          นายสุวิทย์  คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 2/2558 เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคอง ในวันจันทร์ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี นายอุทัย เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผคบ.ลำตะคอง รวมถึงคณะกรรมการ, คณะกรรมการที่ปรึกษา JMC เขื่อนลำตะคองเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.