ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา

          นายสุวิทย์  คำดี รองผุ้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมี ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต สชป.8 รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.