ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 4/2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน

          นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 4/2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ หัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ  เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.