ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการประปา/อุตสาหกรรมในฤดูแล้งปี 2558/2559

          นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการประปา/อุตสาหกรรมในฤดูแล้งปี 2558/2559 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี นายสุทธิโรจน์  กองแก้ว ผคบ.ลำตะคอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.