อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Water Quality

          วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายอุทัย เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Water Quality ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และยังสนับสนุนตัวชี้วัดของกรมชลประทาน ในด้านการควบคุมคุณภาพน้ำซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของกรมชลประทาน ปัจจุบันได้มีการนำโปรแกรมไปทดลองใช้งานจริงแล้วในบางโครงการที่มีเครื่องมือการตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยมี นายพิพัฒน์  นิ่มเจริญนิยม จน.คบ.มูลบน-ลำแชะ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมและบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมประชุม คือ บน.ชป.8, ปน.ชป.8, จน.คบ., จน.คป. และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.