ผส.วพ. และคณะดูงานที่สำนักงานชลประทานที่ 8

          วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผส.วพ. และคณะเดินทางมาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเขื่อนราศีไศล วัตถุประสงค์ของการศึกษาของโครงการ ขอบเขตการศึกษาและพื้นที่ที่จะศึกษา ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขการใช้หินใหญ่ในงานก่อสร้างเขื่อน ดูข้อกำหนดใน spec. และรายงานผลการทดสอบหินใหญ่ของฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม หลังจากนั้นดูงานที่ฝ่ายตรวจสอบวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมีนายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.