ประชุมจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ.2559

          นายอุทัย เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี ผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.