ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘

          วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด สชป.8 เข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.