ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือน มกราคม

          นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม
ผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือน มกราคม
ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ หัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ  
เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.