ประชุมคณะขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 พลเอก ประสาท  สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด โดยมี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์ 
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.