ประชุมอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2559

          วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้มีการประชุมอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผอ.โครงการฯ หัวหน้าส่วน/งาน ในเขต สชป.8 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.