อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Water Daily V.3.5

          วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.8 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Water Daily V.3.5 โดยมี นายพิพัฒน์  นิ่มเจริญนิยม จน.คป.นครราชสีมา เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมและบรรยายให้ความรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.