ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ ในเขต สชป.8

          นายอุทัย เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ ในเขต สชป.8 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน ฝ่าย โครงการ เข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.