ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา

          นางกุลรัศมิ์  อนันต์พงษ์สุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 14 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 และตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ ในเขต สชป.8 และหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.