ตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

          นางสาวสุมาลี  จันทร์กำเนิด ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยาน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรมชลประทาน ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี ผชช.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขต สชป.8 เข้าร่วมประชุม

   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.