ประชุมการจัดการความรู้ KM Team และคณะทำงานฯ สชป.8 ครั้งที่ 1/2559

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม KM Team และคณะทำงานย่อยฯ สชป.8 ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการจัดการความรู้ปี 2559 ตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และจะได้เสนอให้ผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO) ลงนามอนุมัติแผนและนำขึ้นแสดงไว้บนเว็บคลังความรู้ สชป.8 โดยมีทีมงานจัดการความรู้เข้าร่วมประชุม
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.