ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ และนำส่งข้อมูลให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในกำหนด โดยมี ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.