พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

          พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง และตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการการๆ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขต สชป.8 รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ และรายงานสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.