ผส.ชป.8 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และ ช่อง 9 MCOT เรื่องสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา

          นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผคป.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และ ช่อง 9 MCOT เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.