ประชุมเกี่ยวกับรายงานต่างๆ ในส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.8

          นายอุทัย  เตียนพลกรัง  ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับรายงานต่างๆ ในส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.8 เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลการรายงานของส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รวมทั้งการคำนวณปริมาณน้ำต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางและรูปแบบเดียวกัน ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการฯ เข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.