ผส.ชป.8 ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ ปตร.ชุมพวง และโครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านตะลุง

          วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ ปตร.ชุมพวง ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา และตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านตะลุง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี นายคำรณ  เตียตระกูล ผคบ.มูลกลาง และ นายดุสิต  นาพินิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ให้การต้อนรับ 
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.