ประชุมการเร่งรัดเบิกจ่าย และงานงบประมาณเพิ่มเติมปี 2559 งานอาคารระบายน้ำขนาดเล็ก

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัดเบิกจ่าย และงานงบประมาณเพิ่มเติมปี 2559 งานอาคารระบายน้ำขนาดเล็ก ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.