ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

          วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ สำนักงานชลประทานที่ 8 ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดงานในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 โดยมี ฝบท.ชป.8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.