สำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมงานสงกรานต์ชลประทานสืบสานประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ. 2559

          วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 16.30 น. นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์น้ำน้อย @ RID ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมี นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าร่วมงาน ณ ห้องน้ำทิพย์ สโมสรกรมชลประทาน และบริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ในงานมีการจัดพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมชลประทานและกิจกรรมรื่นเริงเพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.