ประชุมการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า (MTEF)

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า (MTEF) ปีงบประมาณ 2558 - 2570 ของกรมชลประทานระยะเวลา 10 ปี ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี ผชช.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.