ประชุมหลักเกณฑ์การให้คะแนน และการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

         นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 เป็นประธานประชุมหลักเกณฑ์การให้คะแนนกรรมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมชลประทานกำหนดไว้ ในวันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.