ประชุมการบริหารจัดการน้ำและการจัดทำรายงานศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรแปลงใหญ่

          นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการน้ำและการจัดทำรายงานศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรแปลงใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วน/ฝ่าย, โครงการฯ เข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.