คณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อนร่วมตรวจสภาพเขื่อนลำเชียงไกร (ตอนบน) จ.นครราชสีมา

          วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายสาธิต  มณีผาย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน พร้อมคณะทำงาน เดินทางมาตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อนลำเชียงไกร (ตอนบน) และฟังบรรยายสรุปข้อมูลและปัญหา โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผคป.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจประเมิน และบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมโครงการลำเชียงไกร (ตอนบน) จ.นครราชสีมา
          และในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ประชุมสรุปผลการตรวจสอบเขื่อนลำเชียงไกร (ตอนบน) ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.