ประชุมการนำเสนอรายชื่องานในลักษณะแพ็คเก็ทลุ่มน้ำย่อย

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอรายชื่องานในลักษณะแพ็คเก็ทลุ่มน้ำย่อย เพื่อแก้ปัญหาในภาพรวมของลุ่มน้ำ รวมถึงข้อมูลราชื่องานด้านต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี ผชช.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.