รธบ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) จ.นครราชสีมา

          วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 นายทองเปลว  กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) จ.นครราชสีมา โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผคป.นม นายสมชาย  อังศิริลาวัลย์ ผคส.8 รวมทั้่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.