สำนักงานชลประทานที่ 8 จัดกิจกรรม KM DAY & KM BUDDY ปี 2559

          นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM DAY หัวข้อ การใช้งาน Windows 8 และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น มี นายวีรพล  ปุ๋ยกระโทก ผู้เชี่ยวชาญระบบปฏิบัติการ Windows 8 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2559 โดยมี KM Team สชป.8 และเจ้าหน้าที่จากส่วน/ฝ่าย โครงการฯ ภายใน สชป.8 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
          และในเวลา 13.00 น. กิจกรรม KM BUDDY ระหว่าง KM TEAM สชป.8 กับ KM TEAM สชป.5 เพื่อติดตามการใช้งานโปรแกรม Water Daily แนวทางพัฒนาฯ ร่วมกับ สชป.5 โดยมี นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 ประธานทีมงานจัดการความรู้ และ KM TEAM สชป.8 ให้การต้อนรับ

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.