ประชุมแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต พ.ศ. 2559

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต พ.ศ. 2559 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการติดตามสถานการณ์น้ำ ดำเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี ผชช.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.