ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.๘ เข้าร่วมฟังการบรรยายการโอนเงินแบบพร้อมเพย์

          ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดทำโครงการ National E-payment ขึ้น โดยหนึ่งในโครงการดังกล่าวมีระบบการโอนเงินแบบพร้อมเพย์ คือการใช้เลขที่บัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์แทนหมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสะดวกสบายขึ้น มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่ำ อีกทั้งเลขที่บัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน ยังใช้ในการจ่ายเงินสวัสดิการของรัฐบาลอีกด้วย โดยเริ่มลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
          โดยธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้เข้ามาบรรยายให้ความรู้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 เกี่ยวกับระบบการโอนเงินแบบพร้อมเพย์ ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 

   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.