กิจกรรมการถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการและกิจกรรม COPs (ชุมชนคนรักไอที)

          ทีมงานจัดการความรู้ KM TEAM สชป.8 นำโดย นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ สชป.8 จัดกิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นางสมจิต  ปรางค์ใหม่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร ส 2 เพื่อให้เป็นเวทีถ่ายทอดการจัดการความรู้จากการเล่าเรื่อง ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สชป.8
          และในเวลา 10.30 น. กิจกรรม COPs ชุมชนคนรักไอที หัวข้อเรื่อง ปัญหาการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายใน สชป.8, การดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สชป.8 เข้าร่วมกิจกรรม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.