ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลเขื่อนและอาคารชลประทานเพื่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำ

          ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.8 นำโดย นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 จัดประชุมการจัดทำฐานข้อมูลเขื่อนและอาคารชลประทานเพื่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำ รับฟังแนวทางการดำเนินการตรวจสอบและ Uptate ฐานข้อมูลเขื่อนและอาคารชลประทานในความรับผิดชอบตามตามรางฐานข้อมูลที่กรมได้จัดทำขึ้นและติดตามงานของส่วนฯ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมี ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.