ประชุมซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียนและการใช้งานระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ Online

          นางอรษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝบท.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียนและการใช้งานระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ Online เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำพิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำผ่านระบบ Internet ได้ด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมี ผจบ.ชป.8 และเจ้าหน้าที่จากส่วน/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.