ประชุมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.8 โดยมี ผคก.ชป.8, ฝบท.ชป.8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.