รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map จังหวัดบุรีรัมย์

          วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายสุชาติ  หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทาน, นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผคป.บุรีรัมย์ และทีมงานโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ และพื้นที่การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในจังหวัดบุรีรัมย์ 
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.