กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "เกษตรดิจิทัล"

          กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ยกทัพ! เตรียมเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "เกษตรดิจิทัล" สนองนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล ระหว่าง วันที่ 5-25 กันยายน 2559 นี้ ผุดไอเดียนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศพัฒนาภาคเกษตรกรรม หนุนสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค เสริมช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย Smart Officer RID ตลาดเกษตรดิจิทัล QR Code เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งขั้นตอนการผลิตและมาตรฐานการผลิต ในสื่อทุกรูปแบบ เช่น เนื้อหาความรู้ มัลติมีเดีย เป็นต้น ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า รัฐบาลจึงส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ QR Code มากขึ้นเพื่อรับรองการตลาดสมัยใหม่ให้กับผู้บริโภคและ Smart Farmer การวางตลาดสินค้าการเกษตรสำหรบบริโภคใน Model Trade ยุคต่อไปจะไม่วางสินค้าจริงๆให้เห็น
เมื่อเราเดินผ่านโปสเตอร์ บิลบอร์ด ที่มีรูปสินค้าและ QR Code เราสามารถใช้ Smartphone ดูข้อมูลสินค้า และสั่งซื้อได้ สินค้าจะถูกส่งตรงเวลาตามที่นัดหมาย ทั้งสดและประหยัดเวลา สะดวกสำหรับผู้จำหน่ายและผู้บริโภค

 
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.