ประชุมหารือและร่วมทำการสำรวจพื้นที่โครงการนำร่องในเขต สชป.8 ร่วมกับคณะทำงาน K-WATER

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมหารือและร่วมทำการสำรวจพื้นที่โครงการนำร่องในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมกับคณะทำงาน K-WATER เพื่อเริ่มดำเนินงาน (KIck Off Meeting) และเข้าสำรวจพื้นที่โครงการ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการนำร่องโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8
          และในวันอังคารที่ 6 และวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมกับคณะทำงาน K-WATER สำรวจพื้นที่บริเวณเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ เขื่อนลำปลายมาศ และเขื่อนลำนางรอง
เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนลำพระเพลิง
เขื่อนลำพระเพลิง
เขื่อนลำพระเพลิง
เขื่อนลำพระเพลิง
เขื่อนมูลบน
เขื่อนมูลบน
เขื่อนลำแชะ
 
เขื่อนลำแชะ
เขื่อนลำปลายมาศ
เขื่อนลำปลายมาศ
 
เขื่อนลำปลายมาศ
เขื่อนลำปลายมาศ
เขื่อนลำนางรอง
เขื่อนลำนางรอง
เขื่อนลำนางรอง
เขื่อนลำนางรอง

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.