ประชุมซักซ้อมความเข้าใจงานบริหารจัดเก็บเอกสารประจำหน่วยงาน สำนักงานชลประทานที่ 8

          ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นางอรษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝบท.ชป.8 จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจงานบริหารจัดเก็บเอกสารประจำหน่วยงาน สำนักงานชลประทานประทานที่ 8 เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล การจัดเก็บเอกสารและบริหารการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน และกำหนดหน่วยเก็บเอกสารเพื่อรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี บท.โครงการฯ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.