ผส.ชป.8 ร่วมกิจกรรม KM Day กพก. & KM Buddy

          วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสัญชัย  เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม KM Day กพก. โดยมี นายประพิศ  จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กล่าวรายงาน ภายในงานมีโซนจัดการความรู้ทั้งด้านออกแบบ และงานก่อร้าง ระบบชลประทาน ให้เรียนรู้ทั้งในด้านวิศวกรรม และคู่มือต่างๆ มาจัดแสดง และมีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างโดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กับข้าราชการกรมชลประทานได้รับรู้ โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 และทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงอาหารใหม่ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.