ประชุมการจัดการความรู้ KM Team ครั้งที่ 4/2559

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมการจัดการความรู้ KM Team ครั้งที่ 4/2559 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม KM Room สำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมีทีมงานจัดการความรู้เข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.