สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำ ROS เพื่อการบริหารจัดการน้ำ

           นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัด ROS เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วน/โครงการฯ ในเขต สชป.8 เข้าร่วมสัมมนา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.