ประชุมหารือจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมหารือจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563 - 2564) ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมี ผผง.ชป.8 ผอ.โครงการฯ ในเขต สชป.8 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.