โครงการสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงกรมชลประทาน

          นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงกรมชลประทาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา หัวข้อในการอบรมคือ หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ชีวิตพอเพียง ชีวิตเป็นสุข, การส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่, การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยมี นายเทิดพงศ  ไทยอุดม ผคป.นครราชสีมา รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานนครราชสีมาเข้าร่วมสัมมนา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.