ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือน กันยายน

           นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือน กันยายน ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี ผชช.ชป.8, ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.8, ผอ.โครงการฯ หัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และในการประชุมครั้งนี้ ผส.ชป.8 ยังได้มอบเงินรางวัลให้แก่ นายพิพัฒน์  นิ่มเจริญนิยม ฝจน.คป.นครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น (RID INNOVATION 2015) สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประเภท นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ดีเด่นอันดับ 2

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.