ประชุม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขต สชป.8 ร่วมประชุมหารือกับการประปาในเขต จ.นครราชสีมา 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.