ประชุมประชาคม โครงการพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย สถานีสูบน้ำตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

          สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เข้าร่วมประชุมประชาคม โครงการพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย สถานีสูบน้ำตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราขสีมา เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจในโครงการพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย โดยใช้แผนที่ AGRI-MAP มากยิ่งขึ้น ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.