อธช. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานชลประทานที่ 8 และร่วมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสัญชัย  เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีไพเจน  มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และ นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน น้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 จ.นครราชสีมา โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 ให้การต้อนรับ
          และในเวลา 14.00 น. อธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะ และผู้บริหาร สชป.8 เดินทางไปร่วมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พร้อมจัดพิธีสงฆ์ และทำพิธีไถ่ชีวิตโคและมอบโคพร้อมปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งทำพิธีคล้องพวงมาลัยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักบินในการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนลำตะคอง สชป.8 ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สิ้นสุดการสนทนาผ่านแช

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.